In 3 stappen machteloosheid ombuigen

 

Een gevoel van machteloosheid kan maken dat je eerder ziek wordt en het kan de genezing van kanker remmen.

Dit heb ik beschreven in het blog “Wat heeft machteloosheid met kanker te maken?“
Een vervolgvraag is natuurlijk wat je tegen dat machteloze gevoel kunt doen.

De letterlijke betekenis van “machteloosheid” is dat je het gevoel hebt dat je de macht, oftewel de controle kwijt bent.

Als je dat gevoel hebt is het gevolg vaak apathie: je doet niets meer, je wordt onverschillig omdat je denkt dat niets wat je doet meer van belang is. Dit brengt je in een vicieuze cirkel: hoe passiever je wordt, hoe minder invloed je krijgt op wat er met je gebeurt. Je geloof in je machteloosheid wordt daardoor een self-fulfilling prophecy.
Het is belangrijk te beseffen dat er juist nu je leven zo ingrijpend aan het veranderen is, veel belangrijke keuzes te maken zijn.

 

In 3 stappen machteloosheid ombuigen

 

Stap 1 Maak onderscheid tussen wat binnen jouw macht ligt en wat niet.

Een gezond uitgangspunt is dat je op alles wat je zelf denkt, voelt of doet invloed uit kunt oefenen, terwijl je geen controle hebt over de gedachten, gevoelens en acties van anderen en omstandigheden als de politieke situatie of het weer.
Het is tijd om eens opnieuw te kijken of je je niet onnodig druk maakt over zaken waarop je weinig invloed hebt. Het beginsel “pick your battles” is, nu je energie terugloopt, nog belangrijker dan het al was: richt je maar op je eigen acties, gevoelens en gedachten en maak je eens wat minder druk om die van anderen.
Stel je bijvoorbeeld eens voor dat je ruzie met iemand zou hebben: wat de ander zegt, doet, voelt is niet binnen je vermogen. Uiteraard kun je proberen dit te beïnvloeden maar uiteindelijk bepaalt de ander zelf hoe hij reageert, net zoals je eigen reacties door jou bepaald worden, hoe zeer je ook het gevoel kunt hebben dat de ander je woorden in de mond legt of je tot bepaalde daden brengt. Jij bent degene die je eigen lichaam beweegt, Jij vormt de woorden die uit je mond komen, jij kunt bepalen of je in actie komt of niet en hoe je handelt. Door te onderscheiden wat je wel en niet kunt bepalen wordt duidelijk over welke dingen je je niet druk hoeft te maken.

Stap 2  Wees je bewust dat jij het vermogen hebt om je eigen handelen, denken en voelen te kiezen en gebruik dit vermogen.

Hoewel je wellicht het idee hebt dat je gedachten automatisch gaan en je er geen invloed op hebt, ze worden voortgebracht door jouw hoofd. Toch is het zo dat zolang je niet dood bent of bewusteloos jij degene bent die je gedachten denkt en je gevoelens voelt en zijn acties kiest. Ook al is het vaak niet makkelijk en vergt het soms wilskracht of training om vat te krijgen op je eigen gedachten en gevoelens. Jij bent wel de enige die ze uiteindelijk bepaalt. Door je bewust te zijn van dit vermogen om zelf te kiezen wat je doet, denkt, voelt en daar naar te handelen ontwikkel je persoonlijke kracht. Vraag jezelf af ; Wat kan ik doen, denken, voelen wat mijn leven positief beïnvloedt?.

Stap 3  Laat los en accepteer wat niet binnen jou vermogen is om te veranderen.

Als een ander verdrietig is kun je die natuurlijk troosten, maar als de ander verdrietig blijft heeft het geen zin om je schuldig te voelen. Het gevoel van de ander bepaalt uiteindelijk die ander zelf. Dat geldt ook voor acties van een ander. Als jij bijvoorbeeld wordt ontslagen kun je daarover in discussie gaan of de beslissing aanvechten maar als jou acties geen effect hebben omdat er bijvoorbeeld heel andere zaken spelen waar jij geen invloed op hebt dan is het voor je eigen gemoedsrust ook belangrijk dat je loslaat en accepteert dat het is zoals het is. Dit geldt ook voor slecht weer, rampen in de wereld, oorlogen etc. Besef dat alleen je eigen doen, denken, voelen binnen je vermogen ligt, accepteer wat daarbuiten ligt en laat los.

Samengevat in een oud gebed kan je het bovenstaande onthouden als:

Oh Lord, help me to
– change the things I can,
– accept the things I can not change,
And give me the wisdom to make the distinction between the two..

 

Samenvatting

Maak onderscheid tussen wat binnen je eigen macht of vermogen ligt en wat niet.

Eigen je het vermogen toe, te bepalen wat je doet, denkt en voelt, en

laat los wat niet binnen je vermogen ligt.

Wat doe jij om machteloosheid om te buigen?

Noem in het commentaarveld manieren die jij hebt gevonden om met machteloosheid om te gaan.

Als dit artikel interessant is voor mensen in jouw netwerk, wil je het dan ‘delen’ door op één van de social media knoppen hieronder te klikken?